Hrastovlje

Oglejte si galerijo

Hrastvolje

Na vzpetini nad vasjo Hrastovlje stoji taborsko obzidje. Iznad obzidja se dviga vrh zvonika s piramidalno kapo. Za zidom je skrita kamnita podružnična srednjeveška cerkev sv. Trojice z izstopajočo apsido. Cerkveno stavbo so postavili v poznoromanski tradiciji pred 15. stoletjem ali najkasneje do leta 1480 kot navidezno triladijski prostor z dvema vrisanima stranskima apsidama in izstopajočo glavno apsido. Ob vhodu je prizidan omenjeni zvonik. Obzidje, postavljeno v 15. in začetku 16. stoletja, je tlorisno nepravilen četverokotnik z valjastima stolpoma v izpostavljenih vogalih in ohranjenimi strelnimi linami v dveh etažah.

Notranjost cerkve je banjasto obokana in s štirimi enostavnimi zidanimi stebri predeljena v tri navidezne ladje. Vse stene in oboke do zadnjega kotička krasijo freske. Bolj temeljito poslikane cerkve v Sloveniji ni. Avtor nekoliko okorno slikanih podob je podpisani Janez iz Kastva. Slikarije so nastale okoli leta 1490, verjetno s pomočjo več sodelavcev. Dolgo so bile skrite pod ometi. Znova so jih odkrili leta 1949 in jih za tem skrbno restavrirali. Med ikonografsko zanimivejše sodijo prizori iz Geneze v glavni ladji, kjer se prvi ljudje pojavljajo v značilnem kraškem okolju. Celopostavne podobe apostolov so naslikane v nišah v apsidi, kjer je centralno postavljen Prestol milosti. Številne so freske s svetniki in preroki, posebej zanimivi so tondi z žanrskimi prizori kmečkih del, ki simbolizirajo 12 mesecev. Upodobljen je še pasijonski ciklus in na severni strani pohod s poklonom Sv. treh kraljev. Na južni steni je naslikan najbolj znan prizor s srednjeveških fresk v Sloveniji: kontinuiran Mrtvaški ples. Redek prizor kaže ples ljudi pred grobom z okostnjaki. Vrstijo se značilno oblečeni pripadniki stanov, od dojenčka, berača do kralja in papeža, ki jih okostnjaki vodijo skozi življenje do groba.

Sign In